Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Professionaalile > Alarmsõidukijuhi koolitus
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Alarmsõidukijuhi koolitus

Alarmsõiduki koolitus on mõeldud autojuhtidele, kes oma tööülesannete täitmiseks vajavad õigust juhtida alarmsõidukit (nt politsei- või kiirabisõidukit). Koolitusel osaleja peab omama vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba. Koolitamisel õpetatakse sõidukijuhte, kellel on seadusega lubatud kõrvale kalduda liikluseeskirja nõuetest ja kelle võimalikud vead või väär tegutsemine kõrgendatud riskiolukorras võivad põhjustada raskeid või korvamatuid tagajärgi. Täienduskoolituskursusest osavõtja peab olema töötanud alarmsõidukijuhina vähemalt kolm aastat.

Alarmsõidukijuhi koolitus viiakse läbi vastavuses Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määrusele nr 33 „Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm". Koolituse toimub 31-tunnise kursusena, mille edukalt läbinu saab alarmsõidukijuhi tunnistuse. Tunnistuse omanik tohib juhtida alarmsõidukit Eesti Vabariigis.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid.
Alarmsõiduk liikluses:

 • Sõiduki kaitslik juhtimisstiil
 • Alarmsõidukite kasutamist käsitlev seadusandlus
 • Alarmseadmed
 • Alarmseadmete toime
 • Ohud liikluses
 • Sõiduki turvalisus
 • Tsiviilvärvides sõiduki juhtimine alarmsõiduna
 • Esmaabi osutamine ja elustamisvõtete rakendamine
 • Eksam

Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades:

 • Äärmusolukorra määrang
 • Ohutu sõidujoon
 • Ohtu ennetavad juhtimisvõtted ohutul sõidujoonel
 • Eksamisõit

Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil 53008809
 

 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles