Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Edasijõudnule > CE-kategooria e-õppes
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

 

CE-kategooria e-õppe vormis

CE-kategooria moototorsõidukijuhi õpet on võimalik alustada isikul, kellel on omandanud C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubavat tervisetõendit.

Osalemiseks CE-kategooria mootorsõidukijuhi e-õppe koolitusele tuleb registreeruda õppeklassis või OÜ Autosõit kogulehe kaudu. Peale registreerumist saate koolituse läbimiseks vajalikud juhised. Internetis registreerudes saadetakse juhised Teie e-posti aadressile.

Koolitusel osalemiseks tuleb õppeklasssi sõlmida koolitusleping (soovituslikult koolituse alustamise päeval), milleks on vajalik esitada:
• Isikut tõendav dokument.
• Kehtiv tervisetõend, mis lubab juhtida CE kategooria sõidukit.

Pärast dokumentide esitamist ja koolituslepingu sõlmimist õppeklassis registreeritakse koolitatava õppetöö alustamine Maanteeameti liiklusregistris. Samaaegselt võidakse õpilasele väljastada õpingukaart õppesõitude läbimiseks, kui tasutud on ettemaks sõidutundide eest.

Teoorialoenguid e-õppes saab koolitatav kuulata talle sobival ajal. Ühe loengutunni pikkus on umbes 45 minutit ja iga loengutunni järel tuleb sooritada test antud loengus õpitu kohta. Kuulanud ära 7 loengutundi ja lahendanud vastava loengu testid, toimub järgmise koolitusetapina vahekontroll õppeklassis. Edasi tuleb teooriakursusel osalejal läbida loengutunnid 8-10 koos vastavate testide lahendamisega e-õppes.
Paralleelselt teoorialoengute kuulamisega saab alustada õppesõitudega, mille toimumise ajad registreeritakse õppeklassis või lepitakse kokku sõiduõpetajaga. Sõiduõpet läbib CE-kategooria koolitusel osaleja vähemalt 10 sõidutundi.

Kursus lõpeb teoreetiliste teadmiste ja sõiduoskuste hindamisega. Teoreetilisi teadmisi võib tulla õppeklassi kontrollima, kui kõik loengud on kuulatud ja testid lahendatud. Kui teoreetilised teadmised on omandatud (sooritatud on teooriaeksam), saab õpetaja hinnata õpilase sõiduoskust. Kui ka sõiduoskus on piisav väljastab koolitaja CE-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mille alusel saab minna Maanteeameti liiklusregistrisse taotlema CE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

CE-kategooria teooriat on võimalik läbida ka auditoorse õppevormis: CE-kategooria täiendaste tavaõppes
 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles