Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Pedagoogile > Liiklusohutusealane loeng põhikooli õpilastele
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Liiklusohutusealane loeng põhikooli õpilastele

Koolituse pikkus: 2 õppetundi
Grupi suurus kuni 30 õpilast

Põhikooli viimaste klasside õpilased on oma arengus jõudnud tasemele, kus on saavutatud selline iseseisvus, millega kaasnevad koosviibimised eakaaslastega. Selliste kogunemiste raames tehakse tihti suitsu ja pruugitakse juba ka alkoholi. Kuna tänane hetkeolukord võimaldab ka äärmiselt kergesti ligipääseda erinevatele mootorsõidukitele, mopeedid, rollerid, mootorrattad ja vanemate autod, siis tekib noortel huvi neid sõiduriistu kasutada ja oma ego läbi nende oma eakaaslaste ees tõsta. Sagenenud on just sellises vanuses noorukite poolt sooritatud liiklusõnnetused ja ka hukkunute arv liiklusõnnetuses juhina või reisijana on vanuseliselt oluliselt noorenenud.

Koolitusega teavitatakse juba hetkel riskirühmas olevaid või peagi sinna jõudvaid noori. Loengus käsitletakse enimlevinud ohte (alkohol, kiirus, juhtimisoskus, enesehinnang juhina), mis kaasnevad sõidukijuhtimisega. Lisaks käsitletakse üldiseid liiklusohutusalaseid teemasid ja küsimusi, nn. kiiruse mõju reageerimis-, pidurdus- ja peatumisteekondadele ning jääkkiirusele. Kuidas reisijana on võimalik lisada passiivset turvalisust sõidukis ning millele pöörata veel tähelepanu liikluskeerises ellu jäämiseks. Koolituse käigus analüüsitakse reaalselt toimunud liiklusõnnetusi, nende võimalikke tekkepõhjuseid ja üritatakse leida võimalusi, kuidas oleks olnud võimalik analoogseid õnnetusi ära hoida.

Koolituse lõpetanu:
- teab liikluses enimlevinud ohtusid
- teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja ilmastikuoludest (vihm, lumi, jää);
 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles