Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Pedagoogile > Liiklusring (teooria + praktika) põhikooli õpilasele
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Liiklusring (teooria + praktika) põhikooli õpilasele

Koolituse pikkus: 36 õppetundi
Koolitusi viiakse läbi õppeaasta vältel üldjuhul kaks korda kuus kooli õpperuume kasutades.
Suvisel ajal on võimalik läbi viia koolitusi intensiivsemalt ( näiteks erinevate laagrite raames)

Grupi suurus kuni 25 õpilast
Koolituse käigus tegeleb samaaegselt õpilastega 1-2 instruktorit

Ringi põhitegevused: Liikluseeskirjades tundmaõppimine nii teoorias kui praktikas; ohud liikluses, nende ettenägemisvõime arendamine; liiklejate vahelise mõistva ja üksteist arvestava käitumise arendamine; turvalisus; jalgrattaõpe;

Koolituse lõpetanu:
- oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid;
- teab liiklusmärkide tähendusi;
- teab reguleerimata ristmiku ületamise reegleid nii jalakäijana kui ka juhina (jalgratturina, mopeedijuhina);
- teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja ilmastikuoludest (vihm, lumi, jää);
- teab liiklustraumade põhjusi, oskab kasutada turvavahendeid;
- teab jalakäija ja sõitja kohustusi, käitub neile vastavalt;
- teab, millised on juhi kohustused ning õigused;
- teab nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile;
- oskab tegutseda õnnetuse korral.
 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles