Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Professionaalile > Veoautojuhi ametikoolitus
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Veoautojuhi ametikoolitus

Antud koolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale autojuhile, kes töötab veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga. Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määrusele nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine"

Veoautojuhi ametikoolitust on kolme liiki:
Ametikoolitus, mille maht on 135 tundi läbitakse vastava kategooria juhtimisõiguse õppimise ajal.
Kiirendatud ametikoolitus mahus 70 tundi saavad läbida juhid, kellel on juba vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Koolituse minimaalne ajaline kestvus on kaks nädalat.
Veoautojuhi  täiendõppe koolitus mahus 35 tundi tuleb veoautojuhtidel läbida enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppu. Selle koolituse saavad läbida ka vastava kategooria mootorsõiduki juhid, kelle juhistaaž on üle kahe aasta. Koolituse lühim kestvus on neli päeva.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
1.             Tööõiguse alused
2.             Liiklus-ja suhtlemispsühholoogia
3.             Sõiduki tundmine ja käsitlemine
4.             Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
5.             Autovedude korraldus (logistika)
6.             Kindlustused
7.             Autojuhi vastutus

Veoautojuhi ametikoolitustest viime läbi kahes variandis: kiirendatud ametikoolitusena ja täiendõppe koolitusena. Koolitus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning selle tulemuste alusel väljastab Maanteeameti liiklusregister ametikoolituse tunnistuse.

Kursust on võimalik korraldada paindliku, kõigile osapooltele sobiva õppegraafiku järgi. Piisava huvi korral võime koolituse korraldada  Teile sobivas linnas või isegi Teie ettevõttes. Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil 53008809.

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles